กล่องยาสามัญ2Hฝาสีเหลือง

กล่องยาสามัญ2Hฝาสีเหลือง