กะละมังพลาสติก70ซม.สีเขียว

กะละมังพลาสติก70ซม.สีเขียว